27 May 2010

Nota Adobe PHOTOSHOP part 5


 Kepada peminat Adobe Photoshop.

UNIT 3 : LASSO, PAINTBRUSH  DAN AIRBRUSH TOOL

Aktiviti 1


Menggunakan Lasso Tool 


Alat Lasso digunakan untuk membuat pilihan bentuk bebas melalui klik dan seret. Terdapat 3 jenis Lasso Tool iaitu:
a.         Lasso Tool
b.         Polygonal Lasso Tool
c.         Magnetic Lasso Tool
Lasso Tool digunakan untuk menandakan kawasan melalui kaedah mengheret tetikus secara bebas  sambil menekan tetikus

Polygonal Lasso Tool pula digunakan untuk menandakan sesuatu kawasan secara mengklik dan  mengheret tetikus mengikut kawasan yang dikehendaki.  
Magnetic Lasso Tool pula digunakan  untuk menandakan sesuatu kawasan mengikut sempadan yang dikehendaki dengan kaedah  “gliding” mengikut sempadan tersebut.   

Untuk alat Lasso:Klik Lasso Tool untuk memaparkan palet opsyen di menu bar 


 
 
Setkan opsyen Feather dan Anti-Aliased. Masukkan satu nilai Feather dari 0 – 250 pixel. Jika nilai Feather 20 px dimasukkan
kesan Feather akan terhasil apabila kawasan yang dipilih dibuang (delete). Jika Nilai Feather 0 dimasukkan maka kesan Feather tidak akan kelihatan.
Letakkan kursor di atas imej, maka kursor bertukar ke bentuk Lasso Tool.

Klik dan seret untuk menyurih bahagian kawasan imej yang hendak dipilih secara bebas. Pastikan kursor anda balik semula ke titik permulaan.
Jika kursor dilepaskan sebelum itu, Photoshop akan melengkapkan pilihan dengan garis lurus. Sempadan bertitik menunjukkan bahagian terpilih


Untuk alat Polygonal Lasso:

Alat Polygonal Lasso digunakan dengan cara klik mencipta pilihan bentuk bebas  bergaris lurus

Pilih alat Polygonal Lasso dan letakkan kursor di atas kawasan imej yang hendak dipilih.

Klik secara berterusan sehingga bertemu semula ke titik permulaan untuk melengkapkan pilihan
Anda boleh mengalihkan satu pilihan (bukan sempadan pilihan saja) ke lokasi lain. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat move .
Selamat belajar...to be continued,
 

No comments:

Post a Comment

Anda Juga Mungkin Minati Ini