02 June 2010

Nota Adobe PHOTOSHOP part 10

Pen Tool


Pen Tool digunakan untuk menghasilkan garis lurus dan lengkungan yang sempurna. Sebelum menggunakan Pen Tool, adalah penting untuk memahami bagaimana lorong (path) dibina. Lorong (path) yang dibina akan menghasilkan Point segmen. Setiap Point Segmen dapat diubah atau dibetulkan agar lorong atau lengkungan lebih sempurna.

Pen Tool dibahagikan kepada beberapa sub menu
Pen Tool
Freeform Pen Tool
Add Anchor Point Tool
Delete Anchor Point Tool
Convert Point Tool


Gradient Tool

Alat Gradient digunakan untuk menghasilkan perubahan warna yang berubah dari satu warna ke warna yang lain secara linear atau jejari.

Klik alat gradient untuk memaparkan Gradient Tool Options di bawah Menu Bar utama.

Pilih jenis-jenis Gradient sama ada Linear Gradient, Radial Gradient, Angle Gradient, Reflected Gradient, Diamond Gradient dan tentukan opsyen opacity dan Mode
Letakkan kursor di permulaan bahagian berlakunya perubahan Gradient,
Kemudian klik dan seret.
Sudut dan jarak kursor diseret untuk menentukan sudut dan jarak perubahan

Measure TOOL


Ia Berfungsi untuk membuat pengukuran sesuatu objek mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Dengan ini kita akan memperolehi imej yang sebenar berdasarkan kemahuan kita. Manakala ukurannya pula terdiri daripada piksel, inci dan sentimeter

No comments:

Post a Comment

Anda Juga Mungkin Minati Ini